Om oss


IGNIS Försäkringar med anor från 1932 erbjuder en begravningsförsäkring som utfaller vid dödsfall och avser att bekosta medlemmens begravning.

Ett starkt skäl för att vara medlem i IGNIS Försäkringar är att grupplivförsäkringen oftast upphör vid pensioneringen och många människor därför står utan försäkringsskydd vid dödsfall.

Sanningen är den att före 10 och efter 82 års ålder står du nästan helt utan livförsäkringsskydd.

Du kan teckna en försäkring på ett visst försäkringsbelopp att användas till hela eller delar av begravningskostnaderna.

Vi har erbjudit försäkringslösningar i mer än 80 år.

IGNIS Försäkringar  Stadgar beslutade juni 2021.

Behöver du som försäkringstagare allmän vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger privatpersoner oberoende kostnadsfri vägledning om försäkring och pension. De prövar dock inte tvister. Du når dem på www.konumenternas.se

Har du som kund anledning att framföra klagomål på vår hantering av din försäkring är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarig, här