Bio 3

Det bioorganiska materialet i denna urna börjar brytas ned så snart den sänks ner i marken.