Gravstenar


I Sverige huggs de flesta minnesstenarna i granit och diabas. De görs av ljusgrå, mörkgrå och svart granit, men också  av rödgrå, röd, violett och blå. Alla med sin speciella karaktär och utsmyckning.

GRF Gravvårdar tillverkar även några av sina mest köpta stenar så att de finns på lager. Detta gör att priset blir lägre, däremot blir utbudet begränsat i antal stensorter och utföranden.

GRF Gravvårdar erbjuder även importerade gravstenar. De har ett lägre pris. Även de utländska stenarna reses på gravplatsen av deras egna montörer. Här hittar ni ett urval av stenar med priser. för fler alternativ besök gärna GRF Gravvårdar eller ta kontakt med en av våra begravningsrådgivare.

Breda stenar

Läs mer

Höga stenar

Läs mer

Hällar

Läs mer