Information om val till fullmäktige i IGNIS Försäkringsförening


I enlighet med stadgarna för IGNIS Försäkringsförening är Fullmäktige högsta beslutande organ i försäkringsföreningen.

Fullmäktige utgörs av 16 ledamöter och 6 ersättare. Mandatperioden för fullmäktige är tre år. I enlighet med de stadgar som är fastställda av fullmäktige 2016-10-17 skall val av fullmäktige äga rum under våren 2018.

Som medlem och försäkringstagare i IGNIS Försäkringar är Du röstberättigad och har därmed möjlighet att påverka utvecklingen av IGNIS Försäkringar.

Som framgår av röstsedeln har valberedningen föreslagit 16 ledamöter och 6 ersättare i enlighet med föreningens stadgar.

Du har möjlighet att stryka namn på valsedeln och föreslå nya namn. Endast personer som äger en IGNIS försäkring är valbara. Fler namn på valsedeln än 16 ledamöter och 6 ersättare innebär en ogiltig valsedel. Valsedeln skall vara IGNIS Försäkringar tillhanda senast 31 mars 2018.

En av styrelsen utsedd valförrättare ansvarar för att öppning av valsedlar, identitetskontroll och rösträkning sker på ett korrekt sätt.

Valsedeln kan postas till Fullmäktigeval, IGNIS Försäkringar, Box 19071, 104 32 Stockholm eller per mail till: fullmaktigeval@ignisforsakringar.se

För ytterligare information kan Du vända Dig till IGNIS Försäkringar, telefon 08-673 15 40, eller www.ignisforsakringar.se

Välkommen med Din röst!

Stockholm i februari 2018
Jan Olov Andersson
Vd

Ladda ner valsedel