Information om val till fullmäktige i IGNIS Försäkringsförening


Information om val till fullmäktige i IGNIS Försäkringsförening

Fullmäktige är högsta beslutande organ i IGNIS Försäkringsförening. Fullmäktige utgörs av 16 ledamöter och 6 ersättare. Mandatperioden för fullmäktige är tre år. I enlighet med stadgarna skall val hållas vart tredje år vid tidpunkt så att valförrättningen kan hållas senast 15 maj samma år. Senaste valet hölls i maj 2018, därför är det nu dags igen.

Som medlem och försäkringstagare i IGNIS Försäkringsförening är du röstberättigad och har därmed möjlighet att påverka utvecklingen i IGNIS Försäkringsförening.

Vi bifogar valberedningens förslag till ny fullmäktige. Som framgår av röstsedeln har valberedningen föreslagit 16 ledamöter och 6 ersättare i enlighet måste med föreningens stadgar.

Du har möjlighet att stryka namn på valsedeln och föreslå nya namn. Endast personer som är medlemmar i IGNIS Försäkringsförening är valbara. Flera namn på valsedeln än 16 ledamöter och 6 ersättare innebär en ogiltig valsedel. Valsedeln skall vara IGNIS Försäkringsförening tillhanda senast 26 april 2021. Valsedeln bifogas i utskickat brev men finns också att ladda ner här.

Styrelsen har utsett biträdande avdelningschef Hacer Anar, IGNIS Juridik, till valförrättare. Valförrättaren ansvarar för att öppning av valsedlar, identitetskontroll och rösträkning sker på ett korrekt sätt.

Valsedeln postas till: Fullmäktigeval, IGNIS Försäkringsförening Box 19071 104 32 Stockholm eller skicka som e-post till: fullmaktigeval@ignisforsakringar.se

Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till IGNIS Försäkringsförening telefon: 08-673 15 40 eller ovanstående  e-post.

Välkommen med din röst!

Stockholm mars 2021

Jan-Olov Andersson, Vd

LADDA NED VALSEDELN HÄR